Hizmetler

services-image

DENETİM HİZMETLERİ

• İç Denetim ve Yapılanma Analizi
• KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
• Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar
• İç kontrol sistem incelemeleri
• Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri
• Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu` na uygunluğunun sağlanması
• Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü
• Var olan muhasebe departmanımızın muhasebe kayıtlarının kontrolü

services-image

MUHASEBE HİZMETLERİ

• Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması
• Defter Tutma Hizmetleri
• Şirket kuruluş işlemleri, mükellefiyet kaydı açtırılması vb. hizmetler
• Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması
• KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Aylık ve Üç aylık, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi

services-image

BORDRO HİZMETLERİ

• Bordro hazırlama hizmetleri
• SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi
• Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi

services-image

RAPORLAMA HİZMETLERİ

• Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.)
• Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar

İstanbul evden eve nakliyat izmir dijital ajans dijital pazarlama